Bertien van Manen - Projectomschrijving

Bertien van Manen
Let's sit down before we go

Project:   Let's sit down before we go
Fotograaf: Bertien van Manen (1942, Den Haag).
Medium: boek
Noot: Het boek is samengesteld door Stephen Gill  

Meer dan zestig foto's,  gemaakt tussen 1991 en 2009 zijn samengebracht in het boek ‘Let's sit down before we go’. Met een kleinbeeldcamera op zak reisde Van Manen in die periode intensief door Rusland, Moldavië, Kazachstan, Oezbekistan, Oekraïne, Tatarstan en Georgië.  Zij verbleef bij mensen die zij op haar reis ontmoette, leerde de taal en raakte veelal met hen bevriend.  Dit leverde intieme en soms kwetsbare foto's op die het resultaat zijn van oprechte relaties. In de humanistische benadering van Bertien van Manen zijn fotograaf en geportretteerde gelijkwaardig en is wederzijds respect voelbaar.

De titel van het boek ‘Let's sit down before we go’ verwijst naar een gebruik in Rusland: voor je op reis gaat, neem je de rust om te bedenken waar je vandaan komt, waar je heen gaat en waarom.

Sinds 2010 reist Bertien van Manen minder. Ze nam de rust om terug te kijken op haar projecten.. Samen met de Engelse fotograaf Stephen Gill maakte ze een keuze uit ruim vijftienduizend negatieven.

Tekst: Foam.

In Foam zijn alle foto’s van Let's sit down before we go te zien tot 24 juni.

Project: Let's sit down before we go
Photographer: Bertien van Manen (1942, The Hague).
Medium: Book
Note: The book was compiled by Stephen Gill

Over 60 photos, all taken between 1991 and 2009, are gathered in the book Let's sit down before we go. Equipped with a 35mm camera, Van Manen travelled regularly and intensively during that period through Russia, Moldavia, Kazachstan, Uzbekistan, Ukraine, Tatarstan and Georgia. She stayed for extended periods with people she met on her travels, learned the language and usually developed close friendships with them. Those personal and genuine relationships enabled her to take intimate and often vulnerable photographs. In the humanist approach of Bertien van Manen, the photographer and portrait subject are equal and the mutual respect is palpable.

The title of the book — Let's sit down before we go — refers to an old custom in Russia: before departing on a journey, you take a moment for yourself to consider where you come from, where you’re going and why.

The same applies to Bertien van Manen. Personal circumstances meant that she has travelled less since 2010. She took time to look back at her projects and travels. Together with the English photographer Stephen Gill, she made a selection from over 15,000 negatives.

Text: Foam.

All photos from Let's sit down before we go are on display at Foam until 24 June.

 

 

 

Back to Top