Hans van der Meer - Biografie

Hans van der Meer
Biografie

Hans van der Meer (1955, Leimuiden) fotografeerde midden jaren ’80 met oog voor toeval, lichaamstaal en absurditeit het dagelijks leven in de straten van Boedapest (Hongarije). Zijn observaties werden gepubliceerd in Quirk of Fate (1987). Met de projecten Hollandse Velden (1998) en Europese Velden (2006) over voetbal in haar meest oorspronkelijke vorm, kreeg hij internationale bekendheid binnen en buiten de kunstwereld. Over de inrichting van Nederland publiceerde hij in 2004 het boek Achterland.   Het menselijk onvermogen en de ogenschijnlijk toevallige blik op de wereld naast het onderwerp zijn terugkerende aspecten van Van der Meer’s werk. Hij is mede oprichter van het tijdschrift Useful Photography, samen met Julian Germain, Hans Aarsman, Erik Kessels en Claudie de Cleen. Zijn werk bevind zich in collecties van onder meer het Stedelijk Museum in Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, Victoria and Albert Museum in Londen, La Salle Photography Collection en particuliere collecties van verzamelaars.

-------------

Hans van der Meer (1955, Leimuiden)  photographed in the mid-80s everyday life on the streets of Budapest (Hungary). His observations with an eye for coincidence, body language and absudity were published in Quirk of Fate (1987). The projects Dutch Fields (1998) and European Fields (2006), about football in its original form, brought him international acclaim in the art world and beyond. In 2004 he published Hinterland, dealing also with the arrangement of The Netherlands.  Human inability and an apparently unintended look at the world next to the subject are recurring aspects of Van der Meer's work. He is co-founder of the magazine Useful Photography, together with Julian Germain, Hans Aarsman, Erik Kessels and Claudie de Cleen. His work is represented in collections of the Stedelijk Museum in Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam, Victoria and Albert Museum in London, La Salle Photography Collection and private collections.