Kadir van Lohuizen - Projectomschrijving

Kadir van Lohuizen
Via PanAm

Project: Via PanAm
Fotograaf: Kadir van Lohuizen
Medium: App

Migratie
Via PanAm is een visuele zoektocht naar de oorzaken en gevolgen van migratie in de Amerika’s. Hoewel het fenomeen zo oud is als de mensheid, wordt migratie vaak gezien als een nieuwe bedreiging van onze lands- en continentsgrenzen. 

Via PanAm volgt fotograaf Kadir van Lohuizen tijdens zijn reis van het uiterste zuiden van Chili naar noord Alaska. Hij legde ruim 28.000 km af, grofweg de Pan-American Highway volgend, en doorkruiste 15 landen. In ieder land legde hij de verhalen van de migranten die hij tegenkwam vast. In zijn werk laat Van Lohuizen de complexiteit van migratie zien – de uiteenlopende redenen die mensen hebben om zich te verplaatsen, hun tegenslagen en successen, de economische, politieke, sociale en omgevingsfactoren die een rol spelen – maar ook de persoonlijke en intieme verhalen. Soms over hedendaagse onderwerpen, soms over kwesties die al lang vergeten, maar nog niet voorbij zijn.

Experiment
Behalve een onderzoek naar migratie, is Via PanAm ook een onderzoek naar nieuwe manieren om als fotojournalist 2.0 het hoofd boven water te houden. Door live te publiceren in zowel traditionele- als nieuwe- en sociale media, was het project toegankelijk voor een breed publiek en versterkten de verschillende platforms elkaar.


Tijdens zijn reis, van maart 2011 tot maart 2012, kon het publiek Van Lohuizen volgen via wekelijkse radio-items bij VPRO’s Bureau Buitenland, in tweewekelijkse beeldcolumns in NRC Handelsblad en publicaties in tijdschriften als IS, Vrij Nederland, Sunday Times Magazine, China Life Magazine, National Geographic, GEO, Newsweek en L’Espresso. Via Facebook en Twitter was Van Lohuizen direct in contact met het publiek dat hem volgde.
Van Lohuizen hield een blog bij dat zowel via de website www.viapanam.org was te volgen, als in de speciaal ontwikkelde iPad applicatie. In de app publiceerde hij bovendien iedere week een nieuw verhaal, waarin fotografie gecombineerd wordt met video, audio en tekst. Daarnaast biedt de app achtergrondinformatie over de grote migratiestromingen op het continent, en over de bezochte landen. De app vormt daarmee een rijke compilatie van verhalen, die op innovatieve wijze worden ontsloten.

-------------

Project: Via PanAm
Photographer: Kadir van Lohuizen
Medium: App

Investigating migration
In Via PanAm, Kadir van Lohuizen investigates the roots of migration in the Americas, a phenomenon which is as old as humanity but is increasingly portrayed as a new threat to the Western world.

Via PanAm follows Van Lohuizen in his footsteps during a year-long road trip from the very south of Chile to the very north of Alaska. Travelling 28.000 km along the Pan-American Highway and crossing through 15 countries, Van Lohuizen visualizes the stories of the communities, regions and societies he encounters. His work reflects a diverse range of migration experiences both historic and contemporary. The photo stories reflect the complexity of migration – the diverse motivations for coming and going, the struggles and successes, the economic, political, social and environmental contexts, as well as the intimate moments and personal stories. Some touching upon current issues, some on topics long forgotten but not resolved.

Multiple platforms
Along with a visual investigation into migration, Via PanAm also explores new ways for photojournalists to survive in the current media landscape. Through live publishing via traditional, as well as new and social media, the project is accessible to a broad public, with the various platforms working together to strengthening each other.

While on the road, from March 2011 - March 2012, Van Lohuizen could be followed through weekly radio reports (VPRO radio, NL), bi-weekly newspaper articles (NRC Handelsblad, NL) and magazine publications (IS Magazine, Vrij Nederland, Sunday Times Magazine, China Life Magazine, National Geographic, GEO, Newsweek and L’Espresso). Through Facebook and Twitter he kept in direct touch with his following audience.

Van Lohuizen kept a blog which could be followed on www.viapanam.org and in the Via PanAm iPad app. In the app new stories were added weekly, containing photography, video, audio and text, directly connecting readers and viewers with the journey’s progress. Additionally, the iPad provides contextual background information about migrations and the countries visited along the route. In a rich and ongoing compilation of stories, the app takes a bold and innovative new-media approach to visual storytelling.

Back to Top