Stefanie Grätz - Projectomschrijving

Stefanie Grätz
Surfing Views - A couchsurfing directory

Nominatie 2010 "The Bigger Picture" categorie Innovatie/Experiment

Surfing views neemt de kijer mee in de wereld van het fenomeen 'couch surfing'. over d ehele wereld zijn mensen inmiddels aangesloten bij een internationaal netwerk, waar gratis onderdak wordt aangeboden en gevraagd. Een profielfoto op internet toont de bank - de slaapplek in spe. Stefanie Grätz bleef slapen op dertien adressen in zeven Europese steden en portretteerde de vreemde en toch intieme leefomgeving van haar gastvrouwen en - heren. De beelden tonen het uitzicht vanaf de haar toegewezen slaapplek. Grätz heeft dit werk samen met zo'n vierhonderd verzamelde foto's van internet in een Couchsurfing Directory gebundeld. 

“Wat interessant is aan couchsurfing is dat je ontwaakt in vreemde leefomgeving, een hele persoonlijke plek van iemand. Het heeft is ongemakkelijks, maar het is ook spannend. Het wekt mijn nieuwsgierigheid, mijn verbazing en verwondering. Normaal duurt het lang voordat iemand je toe laat tot zoiets intiems als de huiselijke omgeving. Intimiteit iets voor mij een belangrijke voorwaarde om foto’s te maken. Een camera werpt in eerste instantie altijd een barrière op, mensen gaan zich anders gedragen. Voor mijn portretten heb ik intimiteit nodig, dat de camera er niet meer toe doet. Dan krijg je een ander beeld van mensen, een authentiek verhaal. Daar gaat mijn fotografie vaak over.” 

www.stefaniegratz.nl

Back to Top